Εικόνα

…και αναρωτιόμουν, έχοντας υπάρξει μικρή κι έχοντας πλέον μεγαλώσει, πώς γίνεται και οι άνθρωποι είναι τόσο παράξενοι και διαφορετικοί από τότε που ήταν παιδιά. Και θυμάμαι, είπα στον εαυτό μου: «όταν μεγαλώσω, θα προσπαθώ να θυμάμαι πώς είναι να είσαι παιδί».

Françoise Dolto

[ Ευχαριστώ: Eric Binet, Françoise Dolto. Prospects:the quarterly review of comparative education (Paris, UNESCO: International Bureau of Education), vol. XXIX, no. 3, 1999, p. 445–454.
UNESCO:International Bureau of Education, 2000 ]