Περί Ευδαιμονίας

Image

Θα πρέπει, επίσης να δεχθούμε ότι η ευδαιμονία είναι ένα κοινό αγαθό, που μπορεί να αποκτηθεί από πολλούς ανθρώπους, αφού είναι δυνατό να υπάρξει σε όλους όσοι δεν είναι ανάπηροι ως προς την αρετή: το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιο είδος σπουδής και προσωπικής προσπάθειας.

Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Α, Εκδ. ΖΗΤΡΟΣ

Πίνακας του S. Dali, Meditative Rose